• 11/11/2017
    Biện pháp thi công vách kính cường lực an toàn?
    Ngày nay vách kính cường lực  được tận dụng tối đa đưa vào sử dụng, chiếm 40 – 50 là vật liệu xây dựng trong tòa nhà, cũng như công ti xí nghiệp, nhà hàng khách sạn, ngân hàng, nhà ...