• 04/04/2018
    Đánh giá nghiệm thu cửa kính cường lực đạt chuẩn
    Đánh giá nghiệm thu cửa kính cường lực đạt chuẩn rất quan trọng,cửa kính cường lực sau khi được lắp đặt phải được kiểm tra theo các yêu cầu dưới đây để đảm bảo tiêu chuẩn lắp đặt, tiêu chuẩn nghiệm ...